Prof. nadzw.dr hab.med. Ryszard Gajdosz

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Członek PAN, Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof
Kraków

Prof. nadzw.dr hab.med. Ryszard Gajdosz

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Członek PAN, Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof
Kraków

Biografia

Zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje m.in. wokół zagadnień leczenia ciężko chorych w Oddziale Intensywnej Terapii (urazy czaszkowo-mózgowe, urazy komunikacyjne, ciężkie zakażenia i sepsa, niewydolność oddechowa), anestezji regionalnej i leczenia bólu, zaburzeń krzepnięcia krwi, znaczenia  zaburzeń immunologicznych (odpornościowych)  w anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Autor i współautor blisko 500 publikacji i wystąpień naukowych. 
Współautor Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz  Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej.
Członek  m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych,  Polskiej Akademii  Nauk. Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof.

Wykłady | Prof. nadzw.dr hab.med. Ryszard Gajdosz