Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej SUM
Zabrze

Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej SUM
Zabrze

Biografia

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, otolaryngolog. Autorka i współautorka wielu prac naukowych (245 publikacji), współautorka 17 podręczników, redaktor naukowy dwóch podręczników, w tym skryptu dla studentów akademii medycznych z zakresu pierwszej pomocy medycznej z elementami postępowania specjalistycznego. Promotor 12 prac doktorskich. Autorka dwóch edycji wytycznych postępowania w bólu ostrym, pooperacyjnym. Przewodnicząca Sekcji Anestezjologii Regionalnej PTAiIT. Prezes Towarzystwa Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu.

Wykłady | Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek