Prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała

Specjalista anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej,
kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Łódź

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała

Specjalista anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej,
kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Łódź

Biografia

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1989). Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii (1996) i medycyny ratunkowej (2001). Tytuł naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 1995 r., a w 2007 roku – doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2011 r. roku został prof. nadzw. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Po stażu podyplomowym przez 2 lata pracował, jako starszy lekarz 124 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Szczecinie.

Od 1992 r. – Wojskowej Akademii Medycznej. Kierował Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Brzezinach (2001 – 2003).

Dyżurował w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łodzi.

Od 2003 r. kieruje Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii – do 2014 r., pracując w USK im. WAM-CSW, a od 2014 r. w CSK-CKD.

W latach 2012-2013 był lekarzem Szpitala Polowego, Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Zainteresowania zawodowe obejmują monitorowanie układu sercowo-naczyniowego i ośrodkowego nerwowego, techniki znieczulenia do operacji w obrębie klatki piersiowej, brzucha, narządu ruchu i ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto –  wpływ różnych technik i metod znieczulenia na parametry oddechowe i hemodynamiczne oraz wpływ urazu (także operacyjnego) na ustrój. Osobnym rejonem zainteresowań pozostaje intensywna terapia chorych po ciężkich urazach oraz znajdujących się w niewydolności wielonarządowej.

Autor 2 książek i 1 skryptu z dziedziny anestezjologii, 47 rozdziałów książkowych i redaktor naukowy – 5 z anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny taktycznej.

 

Wykłady | Prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała