Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera

Profesor zwyczajny Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca SUM
Katowice

Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera

Profesor zwyczajny Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca SUM
Katowice

Biografia

Profesor zwyczajny Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach.
Wieloletni kierownik III Katedry i Kliniki SUM (1995-2014).
Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Umiejętności.
Były Prezydent Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2004-2006). Autor ponad 400 prac naukowych, wymieniany w grupie najczęściej cytowanych autorów w zakresie medycyny klinicznej.

Wykłady | Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera