Dr n. med. Tomasz Darocha

Specjalista Anestezjologii I Intensywnej Terapii
Katowice

Dr n. med. Tomasz Darocha

Specjalista Anestezjologii I Intensywnej Terapii
Katowice

Biografia

Dr n. med. Tomasz Darocha jest głównym koordynatorem ds. pozaustrojowego leczenia pacjentów w hipotermii głębokiej, współtwórcą unikalnej w skali światowej procedury pozaustrojowego leczenia pacjentów w hipotermii głębokiej oraz (wraz dr S Kosińskim i doc. R . Drwiłą) twórcą Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej w Krakowie. Organizator konferencji „Nagłe stany sercowo-naczyniowe”. Pracuje w ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Z NADZOREM KARDIOLOGICZNYM SPSK nr 7 SUM Katowice – Ochojec (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca). Współpracuje także z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i TOPR. Obecnie pracuje w OAiIT z NK Katowice Ochojec
Na terenie województwa małopolskiego od 2013 roku funkcjonuje unikalny w skali świata system kwalifikacji i leczenia pozaustrojowego pacjentów w stadium głębokiej hipotermii (www.hipotermia.edu.pl). Centralnym ośrodkiem systemu jest Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej. Jego zadaniem jest leczenie najgłębszych stadiów wychłodzenia przy pomocy metod ciągłego pozaustrojowego natlenienia (ECMO), współistniejące ze wspomaganiem krążenia i aktywnym ogrzewaniem. Działa w oparciu o bazę kadrową i aparaturową Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ordynator Dr hab. R. Drwiła) oraz Oddziału Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. CLHG współpracuje ze wszystkimi ogniwami systemu ratownictwa medycznego, górskim służbami ratunkowymi (TOPR, GOPR), Strażą Pożarną, Policją, oraz jednostkami samorządowymi. Specjalnie zaprojektowany system powiadamiania identyfikuje pacjentów w zaawansowanych stadiach hipotermii już na wczesnym etapie postępowania ratowniczego oraz wspomaga i koordynuje leczenie z uwzględnieniem ustalenia priorytetów i zastosowania  nowoczesnych metod ogrzewania.

Wykłady | Dr n. med. Tomasz Darocha