Dr Rafał Kazanowski

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, LPR
Sosnowiec, Gliwice

Dr Rafał Kazanowski

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, LPR
Sosnowiec, Gliwice

Biografia

Specjalista Anestezjologii I Intensywnej Terapii
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, baza HEMS Gliwice
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSS nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Szpitalny Oddział Ratunkowy WSS nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Wykłady | Dr Rafał Kazanowski