Dr hab. n. med. Radosław Gawlik

Kierownik Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej w Zabrzu ZWPS

Dr hab. n. med. Radosław Gawlik

Kierownik Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej w Zabrzu ZWPS

Biografia

Specjalista chorób wewnętrznych i alergologii. Pracuje w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Alergologii, Immunologii Klinicznej ŚUM w Katowicach. Doświadczony  lekarz,  organizator w woj. śląskim akcji „Dziecko z alergią i astmą w szkole”. Pracowal na stypendiach w Niemczech, Szwajcarii, USA.. Zainteresowania naukowe  anafilaksja, alergia na jad owadów błonkoskrzydłych, immunoterapia alergenowa, astma oskrzelowa.

Jest autorem ponad 150 publikacji oraz 12 rozdziałów w podręcznikach medycznych. Przewodniczący sekcji: Astma, alergia i sport, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Kierownik Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej w Zabrzu ZWPS, konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii. Członek Deutsche Gesellschaft fur Allergologie und klinische Immunologie (DGAI), European Academy of Allergy andClin Immunology, American College Asthma, Allergy, Immunology, Czeskiego Towarzystwa Alergologów i Immunologów

Wykłady | Dr hab. n. med. Radosław Gawlik