Dr n. med. Wojciech A. Rychlik

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. przewodniczący Sekcji Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych PTAiIT
Katowice

Dr n. med. Wojciech A. Rychlik

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. przewodniczący Sekcji Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych PTAiIT
Katowice

Biografia

Dr Wojciech Rychlik jest przewodniczącym Sekcji Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych PTAiIT, inicjatorem projektu edukacyjnego i lokalizującego AED w Polsce: ” Ratuj z Sercem – MAPA AED” www.ratujzsercem.pl. Prowadzi wykłady i warsztaty praktyczne z terapii nagłych stanów zagrożenia życia dla profesjonalistów. Jest instruktorem AHA. Od 25 lat pracuje w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii SPSZK nr 7 Katowicach – Ochojcu.

Wykłady | Dr n. med. Wojciech A. Rychlik