Dr n. med. Łukasz Świątek

Adiunkt w Zakładzie Wirusologii UM
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego
Lublin

Dr n. med. Łukasz Świątek

Adiunkt w Zakładzie Wirusologii UM
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego
Lublin

Biografia

Adiunkt w Zakładzie Wirusologii UM w Lublinie.
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego.

Prowadzi zajęcia z mikrobiologii, bioterroryzmu oraz biologicznych zagrożeń w środowisku pracy. Zainteresowania naukowe obejmują badania nad nowymi lekami przeciwwirusowymi oraz cytostatycznymi z zastosowaniem hodowli komórkowych oraz technik biologii molekularnej.

Wykłady | Dr n. med. Łukasz Świątek