Dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

Specjalista mikrobiologii klinicznej, Wrocław

Dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

Specjalista mikrobiologii klinicznej, Wrocław

Biografia

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Dr n.med. w zakresie biologii medycznej.

Specjalista mikrobiologii klinicznej.

Stanowisko i miejsce pracy:

Adiunkt , Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Forum Zakażeń”.

Członek Zarządu Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej.

Autor ponad 80 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych ..

Wiodące temat badań naukowych:

Wrażliwość na antybiotyki i mechanizmy lekooporności u bakterii izolowanych od pacjentów hospitalizowanych.

Możliwe efekty skojarzonego działania antybiotyków wobec szczepów wieloopornych.

Wykorzystanie parametrów mikrobiologicznych w optymalizacji terapii antybiotykami.

Wykłady | Dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal