Dr n. med. Aldona Warsz- Wianecka

Specjalista Neurolog
Katowice

Dr n. med. Aldona Warsz- Wianecka

Specjalista Neurolog
Katowice

Biografia

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym GCM Katowice.
Specjalista Neurolog, członek interdyscyplinarnego zespołu organizującego i koordynujacego leczenie wenątrznaczyniowe mózgu.

Wykłady | Dr n. med. Aldona Warsz- Wianecka