Dr Maciej Faryan

Dr Maciej Faryan

Biografia

I Oddział Kardiologii SPSK nr7 GCM im Prof Gieca (od 2006r)

Zajmuje się elektrofizjologią kliniczną (leczenie arytmii metodą ablacji).

 

Uzyskane specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia.

Główne zainteresowania skupiają się na zaburzeniach rytmu serca oraz elektrofizjologii klinicznej.

Wykłady | Dr Maciej Faryan