Dr Justyna Sejboth

Specjalistka Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wykładowca, SUM
Żory

Dr Justyna Sejboth

Specjalistka Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wykładowca, SUM
Żory

Biografia

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Asystent w Zakładzie Anestezjologii Klinicznej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Instruktor AHA ( American Heart Association) z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) w trakcie odbywania stażu instruktorskiego z zakresu pediatrycznych zabiegów resuscytacyjnych (PALS).

Wykłady | Dr Justyna Sejboth