dr n. med Jolanta Biernat

dr n. med Jolanta Biernat

Biografia

Doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych II stopnia i kardiologii. Wykładowca na kursach z zakresu ultrasonografii. Uczestnik międzynarodowych szkoleń z zakresu USG/UKG.

Moim głównym zainteresowaniem jest echokardiografia, zarówno przezklatkowa, jak i przezprzełykowa. Przez około 10 lat zajmowałam się echokardiografią śródoperacyjną na II Oddziale Kardiochirurgii, równocześnie pracując jako echografista na oddziale kardiologii, pełniąc ostre dyżury echograficzne dla całego ośrodka. Początkowo pracowałam w II Klinice Kardiologii pod kierunkiem prof. Tadeusza Mandeckiego, później na II Oddziale Kardiologii pod kierunkiem prof. Zbigniewa Gąsiora, a obecnie na Oddziale Elektrokardiologii pod kierunkiem prof. Krzysztofa Gołby. Od trzech lat pracuję w Pracowni Echokardiografii Oddziału Elektrokardiologii, gdzie rozwijamy nowy kierunek echokardiografii, zajmując się nie tylko diagnostyką, ale towarzyszymy także w trudnych zabiegach elektrokardiologicznych np. usuwaniu elektrod.

Wykłady | dr n. med Jolanta Biernat