Dr Janusz Michalak

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Katowice

Dr Janusz Michalak

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Katowice

Biografia

Dr Janusz Michalak jest członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej, wiceprzewodniczącym Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego ORL, specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii,  instruktorem pierwszej pomocy medycznej certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej i CMKP. Posiada ponad 27-letnie doświadczenie dydaktyczne- obecnie pełni funkcję kierownika Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest wiceprzewodniczącym Sekcji Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych PTAiIT.

Jest inicjatorem i koordynatorem kursów z RKO i stanów nagłych dla lekarzy i lekarzy dentystów w Śląskiej Izbie Lekarskiej

Wykłady | Dr Janusz Michalak