Dr Janusz Michalak

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Wiceprzewodniczący Sekcji Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych PTAiIT
Katowice/Chorzów

Dr Janusz Michalak

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Wiceprzewodniczący Sekcji Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych PTAiIT
Katowice/Chorzów

Biografia

Dr Janusz Michalak jest członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej, wiceprzewodniczącym Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego ORL, specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii, instruktorem pierwszej pomocy medycznej certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej i CMKP. Posiada ponad 28-letnie doświadczenie dydaktyczne – m.in. pełnił funkcję kierownika Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wiceprzewodniczący Sekcji Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych PTAiIT

Jest inicjatorem i koordynatorem dziewięciu różnych kursów z RKO i stanów nagłych dla lekarzy i lekarzy dentystów, które odbywają się cyklicznie w Śląskiej Izbie Lekarskiej od 10 lat

 

 

Wykłady | Dr Janusz Michalak