dr n. med Artur Filipecki

dr n. med Artur Filipecki

Biografia

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog kieruje zespołem elektroterapii I Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego. Od wielu lat zajmuje się kwalifikacją, przeprowadzaniem zabiegów i kontrolami stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów serca oraz urządzeń resynchronizujących. Dzięki uczestnictwu w całym procesie opieki nad pacjentami z różnymi wszczepialnymi urządzeniami zgromadził ogromne doświadczenie w zakresie terapii zaburzeń rytmu serca oraz niewydolności serca, którym dzieli się z innymi w ramach spotkań szkoleniowych i naukowych.

Wykłady | dr n. med Artur Filipecki