ZASTOSOWANIE Ultrasonografii W ZAWALE SERCA – PODSTAWY I PUŁAPKI OBRAZU UKG

17 Mar 2018
11:40-12:05

ZASTOSOWANIE Ultrasonografii W ZAWALE SERCA – PODSTAWY I PUŁAPKI OBRAZU UKG