B. Warsztaty praktyczne: Zakładanie wkłuć centralnych i elektrody endokawitarnej pod kontrolą USG

B. Warsztaty praktyczne: Zakładanie wkłuć centralnych i elektrody endokawitarnej pod kontrolą USG

Uczestnicy: do 12 osób