C. Warsztaty doskonalące: ORGANIZACJA PILNEGO TRANSPORTU LOTNICZEGO – KIEDY ?, JAK? KWALIFIKACJA PACJENTA I SPORZĄDZANIE RAPORTU MEDYCZNEGO. MoŻLIWOŚCI LPR

C. Warsztaty doskonalące: ORGANIZACJA PILNEGO TRANSPORTU LOTNICZEGO – KIEDY ?, JAK? KWALIFIKACJA PACJENTA I SPORZĄDZANIE RAPORTU MEDYCZNEGO. MoŻLIWOŚCI LPR