A. Warsztaty podstawowe: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA oraz RKO Z UŻYCIEM AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO

A. Warsztaty podstawowe: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA oraz RKO Z UŻYCIEM AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO