Warsztaty A2: Zakładanie wkłuć centralnych pod kontrolą USG i implantacja elektrod endokawitarnych

10 Cze 2017
12:45-14:15
WARSZTATY BLS/ A

Warsztaty A2: Zakładanie wkłuć centralnych pod kontrolą USG i implantacja elektrod endokawitarnych