LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE JAKO ELEMENT SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

16 Mar 2018
19:30-19:50

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE JAKO ELEMENT SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO