Kardiowersja wykonana przez zespół podstawowy ratownictwa medycznego

09 Cze 2017
15:35-15:50

Kardiowersja wykonana przez zespół podstawowy ratownictwa medycznego