G. WARSZTATY DOSKONALĄCE: TRUDNE SYTUACJE W SZPITALU: PILNA KARDIOWERSJA I STYMULACJA ZEWNĘTRZNA

27 Paź 2018
18: 15 – 19:45

G. WARSZTATY DOSKONALĄCE: TRUDNE SYTUACJE W SZPITALU: PILNA KARDIOWERSJA I STYMULACJA ZEWNĘTRZNA