F. WARSZTATY DOSKONALĄCE: RESUSCYTACJA I TRUDNE SYTUACJE W GABINECIE LEKARSKIM: ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, PODSTAWY POSTĘPOWANIA W ANAFILAKSCJI

27 Paź 2018
18: 15 – 19:45

F. WARSZTATY DOSKONALĄCE: RESUSCYTACJA I TRUDNE SYTUACJE W GABINECIE LEKARSKIM: ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, PODSTAWY POSTĘPOWANIA W ANAFILAKSCJI