E. Warsztaty praktyczne: Zakładanie elektrod endokawitarnych. Transport chorego z elektrodą. Stymulacja serca

E. Warsztaty praktyczne: Zakładanie elektrod endokawitarnych. Transport chorego z elektrodą. Stymulacja serca

Uczestnicy: do 12 osób