Dyskusja: Jak implementować system leczenia chorych z hipotermią głęboką?

Dyskusja: Jak implementować system leczenia chorych z hipotermią głęboką?

Uwaga: Możliwość zadawania pytań on-line przez SMS