BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE NERWÓW WZROKOWYCH JAKO METODA NIEINWAZYJNEJ OCENY CIŚNIENIA ŚRÓDCZASZKOWEGO W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

27 Paź 2018
13:50 –14: 10

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE NERWÓW WZROKOWYCH JAKO METODA NIEINWAZYJNEJ OCENY CIŚNIENIA ŚRÓDCZASZKOWEGO W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM