A. Warsztaty praktyczne: Doskonalenie RKO, defibrylacji i obsługi AED

A. Warsztaty praktyczne: Doskonalenie RKO, defibrylacji i obsługi AED

Uczestnicy: do 24 osób