A. WARSZTATY DOSKONALĄCE: PIERWSZA POMOC

A. WARSZTATY DOSKONALĄCE: PIERWSZA POMOC

Resuscytacja dla wszystkich: 

  1. BLS + AED 
  2. Szybkie badanie w urazach, wskazania do założenia kołnierza ortopedycznego
  3. Resuscytacja świeżorodka
  4. LUCAS – prezentacja działania | 4 stacje – 4 instruktorów | Uczestnicy: do 24 osób