Rejestracja

REJESTRACJA

UWAGA! Została uruchomiona rejestracja na konferencję wraz z rejestracją na warsztaty.
Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby które zarejestrowały się wcześniej na konferencję prosimy o kontakt bezpośrednio z Biurem Organizacyjnym

Kliknij poniższy przycisk aby rozpocząć proces rejestracji na konferencję.Wszystkich uczestników prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.

Uwaga: W związku z ograniczoną liczbą uczestników dane zgłoszenie będzie brane pod uwagę dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty.

W przypadku pytań, problemów lub chęci zarejestrowania większej liczby osób zachęcamy do kontaktu z Biurem Organizacyjnym.


Opłata rejestracyjna

Rodzaj rejestracji Opłata
Uczestnik – Lekarz 203,25 zł/250,00 zł*
Uczestnik – Ratownik, Pielęgniarka, Dyspozytor, Student 121,95 zł/150,00 zł*

* Opłata brutto zawiera VAT 23%

Opłata obejmuje:

 • identyfikator i materiały konferencyjne,
 • wstęp na sesje wykładowe,
 • wstęp na wystawę medyczną,
 • przewidziany programem catering w przerwach,
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji*.

* Warunkiem uzyskania certyfikatu jest potwierdzona obecność na konferencji. Organizator ani Biuro Organizacyjne nie mają obowiązku dosyłania certyfikatów po zakończeniu Konferencji

Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu konferencyjnego o możliwość uczestnictwa w wybranych warsztatach. Liczba miejsc na warsztatach może zostać ograniczona. Informacja o ograniczeniu miejsc znajdzie się w opisie danych warsztatów umieszczonych na stronie Konferencji. O przyznaniu miejsca na warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank SA
Nr konta: 79 1140 2017 0000 4202 1296 0659
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: “RESUSCYTACJA2019″
Adres Biura Organizacyjnego – właściciela konta: AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

 Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

 1. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 2. Opłata manipulacyjna związana z anulacją pojedynczej rejestracji lub każdą zmianą pakietu wynikającą z inicjatywy uczestnika wymagającą korekty faktur i wykonania przelewów lub wypłat gotówkowych zwrotnych wynosi 30 zł brutto. W okresie 100% zwrotu zostanie ona potrącona z wniesionej opłaty rejestracyjnej.
 3. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 09.02.2019 r. 100% wniesionej opłaty minus opłata manipulacyjna (30 zł)
  do dnia 16.02.2019 r. 50% wniesionej opłaty
  po 16.02.2019 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 4. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 5. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.