Rejestracja Tarnów

REJESTRACJA


Rejestracja indywidualna uczestników przeprowadzana jest po wpłacie fee konferencyjnego na Konto Organizatora.

Wszystkich uczestników prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.

Uwaga: W związku z ograniczoną liczbą uczestników dane zgłoszenie będzie brane pod uwagę dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty przewem.

W przypadku pytań, problemów lub chęci zarejestrowania większej liczby osób zachęcamy do kontaktu mailowego z Biurem Organizacyjnym reanimacja.pl@gmail.com.


Opłata rejestracyjna

Zarejestrowana płatność(netto/brutto):

Rodzaj rejestracji
Uczestnik – Lekarz 120 zł
Uczestnik – Ratownik 70 zł
Uczestnik – Pielęgniarka 70 zł
Uczestnik – Student 70 zł

Opłata obejmuje:

  • identyfikator i materiały konferencyjne,
  • wstęp na sesje wykładowe,
  • przewidziany programem poczęstunek w przerwach,
  • certyfikat uczestnictwa w konferencji*.
  • udział w warsztatach (liczba miejsc ograniczona, zapisy wg kolejności zgłoszeń) 

* Warunkiem uzyskania certyfikatu jest potwierdzona obecność na konferencji. Organizator ani Biuro Organizacyjne nie mają obowiązku dosyłania certyfikatów po zakończeniu Konferencji

Realizacja Płatności

Opłatę należy przelać przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego.

W tytule opłaty proszę podać adres zwrotny email, gdzie zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji.

Bank: mBank SA
Nr konta: 88 1140 2004 0000 3502 7677 5909.
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika + adres zwrotny email do potwierdzenia oraz hasło: “Resuscytacja+Tarnów″
Adres Biura Organizacyjnego – właściciela konta: Fundacja „Elektrokardiologia Ochojec” ul. Ziołowa 45/47 40-635 Katowice | NIP 9542621743