opłaty

REJESTRACJA

Rejestracja indywidualna uczestników przeprowadzana jest za pośrednictwem Systemu Obsługi Konferencji znajdującego się pod adresem szkolenia.altasoft.eu. Kliknij poniższy przycisk aby rozpocząć proces rejestracji na konferencję.Wszystkich uczestników prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.

Uwaga: W związku z ograniczoną liczbą uczestników dane zgłoszenie będzie brane pod uwagę dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty.

W przypadku pytań, problemów lub chęci zarejestrowania większej liczby osób zachęcamy do kontaktu z Biurem Organizacyjnym.


Opłata rejestracyjna

Wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od terminu zarejestrowania płatności na koncie Biura Organizacyjnego:

Zarejestrowana płatność(netto/brutto):

Rodzaj rejestracji do 30.04.2017 po 30.04.2017
Uczestnik – Lekarz 250,00zł/307,50zł* 300,00zł/369,00zł*
Uczestnik – Ratownik 200,00zł/246,00zł* 250,00zł/307,50zł*
Uczestnik – Pielęgniarka 90,00zł/110,70zł* 120,00zł/147,60zł*

* Opłata brutto zawiera VAT 23%

Opłata obejmuje:

 • udział w konferencji,
 • materiały konferencyjne,
 • wstęp na wystawy firm,
 • przerwy kawowe,
 • kolację w dniu 9.06.2017,
 • lunch w dniu 10.06.2017,
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji*.

* Warunkiem uzyskania certyfikatu jest potwierdzona obecność na konferencji. Organizator ani Biuro Organizacyjne nie mają obowiązku dosyłania certyfikatów po zakończeniu Konferencji

Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu konferencyjnego o możliwość uczestnictwa w wybranych warsztatach. Liczba miejsc na warsztatach może zostać ograniczona. Informacja o ograniczeniu miejsc znajdzie się w opisie danych warsztatów umieszczonych na stronie Konferencji. O przyznaniu miejsca na warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank SA
Nr konta: 69 1140 2004 0000 3402 7575 3047
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: “RESUSCYTACJA2017″
Adres Biura Organizacyjnego – właściciela konta: AltaSoft sp.z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

 Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

 1. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 2. Opłata manipulacyjna związana z anulacją pojedynczej rejestracji lub każdą zmianą pakietu wynikającą z inicjatywy uczestnika wymagającą korekty faktur i wykonania przelewów lub wypłat gotówkowych zwrotnych wynosi 30 zł brutto. W okresie 100% zwrotu zostanie ona potrącona z wniesionej opłaty rejestracyjnej.
 3. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 10.04.2017 r. 100% wniesionej opłaty minus opłata manipulacyjna (30 zł)
  do dnia 10.05.2017 r. 50% wniesionej opłaty
  po 10.05.2017 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 4. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 5. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.